Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Řád MŠ

Řád Mateřské školy v Jakubově

 

1.  Mateřská škola je umístěna ve staré jednopatrové vile z 20. let 20. století a je jednotřídní, o děti se starají dvě pedagogické pracovnice. Vzhledem k dojíždění obou pedagogických pracovnic zajišťuje děti do příjezdu autobusu pí. Uhlíková.

2.  Provoz mateřské školy je stanoven od 6,30 - 16,00 hodin a zřizovatelem je Obecní úřad Vojkovice. Provoz mateřské školy bývá přerušený v měsíci červenci a srpnu na čtyři týdny a o vánočních prázdninách. Děti, které jsou do mateřské školy přijímány na 5 dní v měsíci docházejí pouze ve dnech školního vyučování. Omezení provozu školy projedná ředitelka školy se zřizovatelem a rodičovské veřejnosti to oznámí nejméně měsíc předem.

3.  Přijímací řízení do mateřské školy:
a)    termín přijímacího řízení stanoví ředitelka v termínu od března do dubna, o termínu je veřejnost informována prostřednictvím  plakátů, osobními pozvánkami
b)    o zařazení dítěte do školky rozhoduje ředitelka školy, pokud počet přihlášených dětí nepřesáhne stanovenou kapacitu školy, po ukončení zápisu ředitelka informuje rodiče dítěte předáním „Rozhodnutí o přijetí dítěte do MŠ“
c)    do mateřské školy jsou přijímány děti ve věku od 2 do 6 let a děti s odkladem školní docházky. Mateřská škola přijímá také děti ve věku od 3 do 4 let k docházce na 4 hodiny denně a děti ve věku od 2 do 3 let k docházce na 5 dní v měsíci. Pokud dítě nastupuje do mateřské školy poprvé doloží dobrý zdravotní stav potvrzený lékařem na evidenčním listě dítěte
d)    ředitelka školy může rozhodnout výjimečně i o přijetí dítěte na dobu určitou – zkušební dobu tří měsíců a to v případě, není-li při zápisu do MŠ zcela zřejmé, do jaké míry bude dítě schopno přizpůsobit se podmínkám mateřské školy

4.    Děti se do mateřské školy přijímají během celého dne (jsou-li předem přihlášeny),

5.    Taktéž doba odchodu dítěte z mateřské školy se přizpůsobuje potřebám rodiny. Rodiče,      kteří do mateřské školy přivádějí děti pouze na pět dní v měsíci si den návštěvy dohodnou předem – prostřednictvím měsíčního plánu, kde se zapíší. Den přihlášení si rodiče mohou mezi sebou po vzájemné dohodě měnit. Nesmí však překročit povolených 5 dní v měsíci.  Mateřská škola je vzhledem k poloze uzavřena po celý den. Prosím zvoňte! 

6.    Povinností rodičů je odvést dítě do budovy a předat je po převlečení učitelce,
popř. pí. Uhlíkové.

7.    Zákonní zástupci mohou vyzvedáváním dítěte z MŠ písemně pověřit jinou osobu – formulář je k dispozici na třídě. Pokud je pověření trvalého charakteru, lze to zaznamenat do evidenčního listu dítěte – toto pověření platí na dobu neurčitou.

8.    Děti si do mateřské školy přinesou přezůvky, pyžamko, kapesník, hrníček, polštářek, děvčata podle přání zástěrku (sukénku) a podle možností vhodné převlečení a obuv pro hry a pobyt venku.

9.    Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické nebo pověřené pracovnice od doby převzetí dětí od rodičů až do doby jejich předání zpět rodičům nebo jejich zákonným zástupcům.

 

zpět